Regulamin Sklepu

I Postanowienia ogólne

1. Witryna znajdująca się pod adresem www.ministerstwodzwieku.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość, w tym za pośrednictwem sieci internet. Ponadto istnieje możliwość odbioru osobistego towaru w siedzibie firmy pod adresem: 02-180 Warszawa, al. Krakowska 223.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

3. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę sklepu internetowego www.ministerstwodzwieku.pl (sklep internetowy), jak również pocztą elektroniczną na adres: warszawa@ministerstwodzwieku.pl lub telefonicznie: +48 22 827 38 27,  a także +48 606 553 190.

4. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 

II Realizacja zamówienia

1. W momencie złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, klient otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie automatyczne nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia, jedynie jest informacją dla Klienta, iż dane zostały prawidłowo zapisane w systemie.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną w możliwie najszybszym terminie (zazwyczaj w ciągu 3 godzin roboczych czyli godzin w czasie pracy sklepu).

3. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

4. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży między sklepem a klientem jest moment, w którym przedstawiciel sklepu drogą telefoniczną lub e-mailem potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji, podając przewidywany termin dostawy / odbioru produktu. 

5. Klient ma prawo do dokonania zmian w treści zamówienia do momentu, w którym przesyłka nie opuści magazynu sklepu. Od momentu, w którym towar zostaje wysłany, nie mamy możliwości dokonania zmian w treści zamówienia. Wszelkie koszty związane z nieprawidłową wysyłką wynikającą z winy Kupującego ponosi Kupujący (nieprawidłowy adres, telefon, brak możliwości odbioru w podanym terminie).

6. Sklep zastrzega sobie prawo nie przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku trwałej niedostępności zamówionego towaru u dostawców lub z powodu innych ważnych przyczyn. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

7. Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie. 

8. Sklep oferuje następujące formy doręczenia zamówienia:

- dostawa za pomocą firmy kurierskiej UPS (bez ograniczeń wartości zamówienia, koszt podawany indywidualnie przy każdym produkcie po wejściu do strefy zamówienia)

- odbiór towaru przez Klienta z punktu wydań (bez ograniczeń wartości zamówienia, bez dodatkowych kosztów)

- dostawa osobista przez pracownika salonu (bez ograniczeń wartości zamówienia, możliwości dostawy oraz koszty są uzgadniane indywidualnie)

9. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

- gotówką w kasie, jeśli odbiór towaru następuje osobiście w punkcie wydań,

- gotówką przy odbiorze przesyłki (czyli za tzw. pobraniem),

- przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku jest podawany przez system po dokonaniu zamówienia. Na życzenie klienta wysyłamy fakturę pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek sklepu. Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru,

- na raty w systemie Santander.

10. Czas realizacji zamówienia składa się z:

- okresu od złożenia zamówienia do wysłania towaru (jeśli towar jest dostępny w naszym magazynie, wysyłamy go w ciągu 48 godzin roboczych od momentu złożenia zamówienia. W przeciwnym przypadku, należy doliczyć czas potrzebny na sprowadzenie towaru od dostawcy),

- czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru. Dostawa kurierska oznacza dostawę na drugi dzień roboczy od dnia nadania przesyłki.

11. Terminy dostępności podane przy produktach oznaczają szacunkowy czas potrzebny na wysłanie danego produktu do klienta. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez kuriera. Terminy dostępności, podane przy produktach mają jedynie charakter informacyjny i nie są prawnie wiążące.

12. Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki. Dane na dokumencie zakupu są w 100% zgodne z brzmieniem podanym przez klienta (dane są umieszczane na dokumencie automatycznie, tak jak podał je klient, włącznie z małymi i wielkimi literami). Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze Vat należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.  W przypadku błędu co do części danych, prosimy o przysyłanie do nas noty korygującej.

W przypadku danych podanych jako błędne w całości (niewłaściwy nabywca) prosimy o pisemny wniosek w tej sprawie, który należy przysłać do sklepu pocztą, faksem lub e‑mailem w ciągu 7 dni od wystawienia faktury. Wniosek musi zawierać numer faktury, dane, które zdaniem nabywcy są niewłaściwie podane oraz wskazanie właściwych danych nabywcy. Na tej podstawie sklep wystawia korektę błędnie wystawionej faktury, a następnie nową fakturę sprzedaży z nową datą.

13. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski. 

14. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.

 

III. Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy i zwrot towaru

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ministerstwodzwieku.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Produkty posiadają gwarancję polskiego dystrybutora. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów. 

3. Wszystkie produkty objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie na adres sklepu wraz z reklamowanym towarem.

5. Reklamowany towar w takim przypadku należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres sklepu.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony. W przypadku braku możliwości naprawy, sklep wymieni produkt na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe, zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

7. Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, termin ten może się wydłużyć o czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi. 

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).

9. W okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2. marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów), składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie dostarczony do sklepu w oryginalnym, nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty). Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu (na koszt kupującego) lub dostarczyć osobiście.

Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz wyraźne wskazanie, w jaki sposób kupujący chce odebrać zwracaną za towar należność (możliwe są wyłącznie 2 sposoby: przelew na konto bankowe (tu prosimy podać numer konta i dane posiadacza rachunku) lub osobisty odbiór gotówki w kasie magazynu sklepu).

10. W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy wartość towaru przelewem w ciągu 7 dni roboczych od momentu jego otrzymania. Zwrotowi podlega jedynie należność za zwracany towar. Zwrotowi nie podlegają opłaty dodatkowe, związane z przeprowadzeniem transakcji, jeśli w danym przypadku takowe występowały na dokumencie sprzedaży (opłata za dostawę, opłata za płatność kartą itp.).

11. W przypadku wybranych produktów okres gwarancji może być bezpłatnie przedłużany po wcześniejszej rejestracji gwarancji. Obowiązek rejestracji karty gwarancyjnej spoczywa na Kupującym. Podawany w opisach produktów okres gwarancji jest maksymalnym okresem możliwym do uzyskania bez dodatkowych kosztów po ewentualnej rejestracji karty gwarancyjnej.
 

IV. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane nie będą wykorzystywane do innych celów.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu ministerstwodzwieku.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem danych udostępnianych jednorazowo i doraźnie przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionej przesyłki lub operatorom płatności (karta płatnicza, płatność ratalna) w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

3. Administratorem danych osobowych jest: DNA AUDIO sp. z o.o., Aleja Krakowska 223, 02-180 Warszawa, NIP: 5223164899.

4. Sklep ministerstwodzwieku.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety.

V. Postanowienia końcowe

1. Właścicielem sklepu ministerstwodzwieku.pl jest: DNA AUDIO sp. z o.o., Aleja Krakowska 223, 02-180 Warszawa, NIP: 5223164899.

2. Adres korespondencyjny:

Sklep Ministerstwo Dźwięku, Aleja Krakowska 223, 02-180 Warszawa.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adres korespondencyjny sklepu. Koszt przesyłki ponosi klient.

4. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.

5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem audioimage.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.