Angstrom Loudspeakers

Angstrom Loudspeakers

Firma Angstrom Acoustic Laboratories została założona w 1978 roku wyłącznie w celu projektowania i produkcji wysokiej jakości głośników. Od samego początku firma Angstrom korzysta z obiektów do testów akustycznych Kanadyjskiej Rady ds. Badań Naukowych w Ottawie. To uczyniło Angstrom jedną z pierwszych firm produkujących głośniki w Ameryce Północnej, która wykorzystała podstawy naukowe do projektowania i rozwoju głośników. Osiągnięcia National Research Council w dziedzinie audio są dobrze znane, ponieważ opracowane tam zasady zaowocowały wieloma postępami w projektowaniu głośników.